Буяны цогц үйлчилгээ

Оршуулгын үйл ажиллагаа гүйцэтгэх дараалал

 • Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв буюу 103 дуудах
 • Бурхан болоочийг эмнэлгийн морогт хүргэх
 • Бичиг баримт бүрдүүлэх / АМ-7 маягт /
 • Улсын бүртгэл дээр хасалт хийлгэх буюу нас барсны гэрчилгээ авах
 • Нийгмийн даатгалын сангаас оршуулгын тэтгэмж авах
 • Бурхан болоочийн алтан сав шинжээ нээх
 • Оршуулгын хэлбэрээ сонгож захиалга өгөн үйлчилгээний гэрээ хийх
 • Эмнэлгийн мооргоос бурхан болоочийг авах
 • Сонгосон буяны төв цогцолборт очих
 • Оршуулгын ёслол гүйцэтгэх
 • Буяны цагаалгын үйл ажиллагаа