4
Зэд:4
Хямдарсан үнэ:
22,690
23,890
Хэмнэлт:
1,200
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍

Санал болгох зэдийн багц

1
Зэд:1
Хямдарсан үнэ:
8,900
9,400
Хэмнэлт:
500
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
2
Зэд:2
Хямдарсан үнэ:
11,600
12,700
Хэмнэлт:
1,100
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
3
Зэд:3
Хямдарсан үнэ:
13,000
14,000
Хэмнэлт:
1,000
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
4
Зэд:4
Хямдарсан үнэ:
22,690
23,890
Хэмнэлт:
1,200
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
5
Зэд:5
Хямдарсан үнэ:
10,600
11,500
Хэмнэлт:
900
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
6
Зэд:6
Хямдарсан үнэ:
10,900
12,000
Хэмнэлт:
1,100
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
7
Зэд:7
Хямдарсан үнэ:
14,790
15,490
Хэмнэлт:
700
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
8
Зэд:8
Хямдарсан үнэ:
12,800
13,700
Хэмнэлт:
900
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
10
Зэд:10
Хямдарсан үнэ:
13,100
14,100
Хэмнэлт:
1,000
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍
11
Зэд:11
Хямдарсан үнэ:
14,000
15,400
Хэмнэлт:
1,400
Багцын задгай үнэ
🚚 Зэд 1-2 цагийн дотор хүргэгдэнэ
Хот дотор хүргэлт үнэгүй
Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. 👍